Gråkrage

Gråkrage
Gråkragen er cirka 50 cm lang. Den både overvintrer og yngler i Danmark. Den lever mest i skovkantens træer og i for eksempel parker eller haver, hvor der er høje træer. Den bygger sin rede oppe i trætoppen, og den bruger tit samme rede flere år i træk. Fra midt i april til ind i maj lægger den 4-6 grønlige æg med grå eller brune pletter.
Den har en meget varierende kost, den æder blandt andet insekter, ådsler, rotter, harekillinger, kartofler og fugleunger. Dens fjender er ræve og mennesker.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”